Stemmen 4e ronde schrijfmarathon

Een beetje nerveus hield ik 28 januari 2017 mijn inbox in de gaten, want op die dag ontvingen alle deelnemers van de schrijfmarathon de allereerste opdracht en dit was meteen geen eenvoudige:

Schrijf een tekst van 20 – 50 woorden met daarin een erotische metafoor verwerkt.

Een metafoor is een vorm van beeldspraak, die wordt geuit als een impliciete (onuitgesproken) vergelijking, waarbij een uitdrukking (zin of zinsdeel) een niet letterlijke betekenis krijgt, die op grond van (min of meer) herkenbare eigenschappen wel toepasselijk is.

Mijn inzending ‘Dampende druppel,’  haalde in de eerste stemronde een gedeelde 17e plaats en dit gaf me meteen ook de 17e plaats in het klassement.
Met de uitslag van de eerste stemronde kregen alle deelnemers meteen de tweede opdracht in hun mailbox:

Schrijf een erotische dialoog tussen twee personen van maximaal 100 woorden, waarin de volgende tekst voorkomt:
“Dat komt ervan als je geen betrouwbare Wifi hebt.”
De tekst moet minimaal 75% dialoog bevatten.
(Dus, van de 100 woorden, moet minimaal 75 woorden het gesproken woord zijn.)

Voor deze ronde schreef ik ‘Adembenemend topless’ en deze haalde de 2e plaats, wat me in het klassement naar een gedeelde 7e plaats hielp en ik mocht ook weer door naar de volgende (derde) ronde. In deze opdracht moest de tekst met een vooraf opgegeven zin beginnen:

“Zij probeert zich te herinneren wie haar de sleutel heeft gegeven…”

Dit zijn de eerste woorden van je verhaal van 250 woorden (exclusief titel).
Geef je verhaal een titel van minimaal twee en maximaal vier woorden.

Voor de derde ronde schreef ik  ‘Woorden van een vreemdeling’.  Deze deed het minder goed dan de vorige opdracht, namelijk de 13e plaats, en liet me twee plaatsen in het klassement zakken, waardoor ik nu op de 9e plaats sta.

Inmiddels is de stemronde voor de vierde opdracht geopend en die opdracht luidt als volgt:

Kies een metafoor van een andere schrijver uit opdracht 1 en verwerk deze in een erotisch verhaal.

Het is de bedoeling dat we de precieze tekst van de andere schrijver overnemen, maar we mogen wel fouten verbeteren (spelling, grammatica, leestekens).

Ook is het niet de bedoeling dat we onze eigen metafoor gebruiken.

Het verhaal is maximaal 250 woorden, exclusief een titel van minimaal twee en maximaal vier woorden.

Drieëntwintig auteurs stuurden hun opdracht in en uit die drieëntwintig kies jij de drie die jou het meest aanspreken. Net als bij de voorgaande opdrachten mogen de schrijvers absoluut niet bekend maken welk verhaal zij geschreven hebben. Het is dus niet gezegd dat je op mijn inzending stemt, maar evengoed stel ik je stem zeer op prijs. De vijfde rond zal van start gaan met twintig deelnemers, dat betekent dat er in deze ronde drie auteurs af zullen vallen.

Zaterdag 8 april zal de uitslag bekend worden gemaakt. Dan weet je ook welk verhaal bij welke auteur hoort.
Natuurlijk hoop ik bij de twintig auteurs te zitten die door mogen naar de vijfde ronde van de marathon, dus …

… ga stemmen! Help je favoriet naar de volgende ronde.

Klik op de afbeelding hieronder en ga meteen naar alle verhalen van de vierde rond. Je kunt hier ook je stem uitbrengen. Doen!